Languages

  • Dansk
  • English
  • Suomi
  • Bokmål
  • Svenska

Långsiktigt värdeskapande genom strukturerad ägar- och bolagsstyrning

Nordic Investor Services är ett partnerägt bolag som erbjuder global bolagsstämmoanalys och rådgivning i ägar- och bolagsstyrning till institutionella ägare och bolag. Med ett flertal olika produkter och tjänster, baserade på professionalism och djup kunskap hjälper vi våra kunder till ett effektivt och strukturerat ägararbete.

Bolaget grundades 2002. Vi har under åren byggt upp en gedigen erfarenhet och en bred kunskap inom bolagsstyrning och ser betydelsen av värdeskapande genom en aktiv ägar- och bolagsstyrning. Erfarna medarbetare i kombination med ett brett nätverk ger oss en bra och stabil grund för att ta fram underlag och ge bra rådgivning i ägarrelaterade frågor till alla våra kunder.