Språk

  • Dansk
  • English
  • Suomi
  • Bokmål
  • Svenska

Om oss

Nordic Investor Services är ett partnerägt bolag som grundades 2002. Vi är idag ett av Nordens ledande rådgivningsföretag inom bolagsstyrning och kunderna är främst institutionella ägare och bolagsstyrelser. Nordic Investor Services analyserar regelbundet bolagsstämmofrågor, ersättningssystem, kapitalstrukturer, styrelsesammansättningar och andra frågor av vikt i ett aktivt ägar- och bolagsstyrningsarbete. Vi tillhandahåller även tjänster för global röstning, samt representerar institutionella ägare på bolagsstämmor. Analyser görs på ca 900 globala bolag.

Organisation

Vår organisation utvecklas ständigt och bygger på ett antal partners, vilka presenteras nedan. Därutöver har vi ett flertal ytterligare analytiker och ett par samarbetspartners för olika tjänster.

Arbetande styrelseordförande
Helena Levander +46 (0)708 17 97 88

VD
Oscar Bergman +46 (0)8 517 00 818

Produktansvarig enkätundersökningar, personalansvarig
Therese Ros Detterfelt +46 (0)8 517 00 817

Analytiker
Anna Savostina +46 (0)8 517 00 819

Analytiker
Oskar Börjesson +46 (0)8 517 00 817